صفحه سفارش

گروه بازرگانی مختاری 

در راستای بهبودی و سرعت بیشتر در سرویس دهی  به شما مشتری محترم  ارائه ی اطلاعات زیر الزامی میباشد

1: شماره شاسی خودرو

2:مدل وسری خودرو

 مشتریان محترم توجه فرمایید به علت  تعدد قطعات برای ماشین های اروپایی ارائه شماره شاسی الزامی میباشد